Overslaan en naar de inhoud gaan

Beheer van het programma

Het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen wordt ten uitvoer gelegd door een aantal structuren die belast zijn met het beheer van het programma en de begeleiding van de projecten.

De Beheersautoriteit

De Beheersautoriteit is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van het programma. Zij is ook de bevoorrechte gesprekspartner van de Europese Commissie.

Om haar taken uit te voeren, steunt zij op:

  • een Gemeenschappelijk Secretariaat;
  • een netwerk van territoriale begeleiders.

In samenwerking met alle partnerautoriteiten van het programma is Wallonië, vertegenwoordigd door Wallonie Bruxelles International, de beheersautoriteit.

Neem contact op met de Beheersautoriteit

Het Gemeenschappelijk Secretariaat

Het Gemeenschappelijk Secretariaat ondersteunt de Beheersautoriteit, vertegenwoordigd door het WBI, en is verantwoordelijk voor het operationeel beheer van het programma en de projecten. In dit verband fungeert het secretariaat als de administratieve en financiële tak van de Beheersautoriteit. Ze helpt de Beheersautoriteit o.a. bij de selectie en de opvolging van de projecten alsook bij het financieel beheer, de evaluatie en de communicatie van het programma.

Het Gemeenschappelijk secretariaat is gevestigd in Bergen en steunt op een netwerk van projectadviseurs. Het secretariaat staat in voor de coördinatie van dit netwerk.

Neem contact op met het Gemeenschappelijk secretariaat

De territoriale begeleiders

De territoriale begeleiders zijn de eerste aanspreekpunten voor projectpartners en staan hen met raad en daad bij in elke fase van de ontwikkeling en uitvoering van hun project / projectenportefeuille / microproject.

Ze zijn in het programmagebied aanwezig via een netwerk van regionale steunpunten: in Wallonië (Gosselies), in Vlaanderen (Brugge), de Région Hauts-de-France (Lille, Valenciennes) en de Région Grand Est (Charleville-Mézières).

Neem contact op met de territoriale begeleiders

De institutionele partners

Het Interreg VI-programma France-Wallonie-Vlaanderen is het resultaat van een partnerschap tussen de Belgische en de Franse overheden van het samenwerkingsgebied.

Deze institutionele partners dragen onder meer bij tot de uitvoering van de projecten en de promotie van het programma. Ze zorgen ook voor de volledige of gedeeltelijke medefinanciering die nodig is voor de uitvoering van de projecten. Ze helpen om, met het oog op de lange termijn, nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsacties te bepalen.

Tot slot staan de institutionele partners borg voor de samenhang tussen de goedgekeurde Interreg projecten en de strategie ontwikkeld in het kader van andere programma’s die door de Europese Commissie worden gesteund.

In Frankrijk:

de Préfectures des Régions Hauts-De-France en Grand Est

préfecture HDFpréfecture HDF

de Régions Hauts-de-France en Grand Est

  GE

de Départements Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Ardennes, Oise, Somme, Marne

nordPdc


In België

Wallonië en de Fédération Wallonie - Bruxelles

de Vlaamse overheid en de Provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

Het Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de bij het programma betrokken partnerautoriteiten en is belast met het toezicht op en de strategische oriëntatie van het programma.

Dit comité is het besluitvormingsorgaan van het programma en neemt alle beslissingen die nodig zijn voor de uitvoering van het programma. Ze komen ten minste één keer per jaar bijeen.

Het Comité van Toezicht is samengesteld uit de bevoegde vertegenwoordigers van de partners en waarnemers die de socio-economische actoren uit het programmagebied vertegenwoordigen.

Download de PDF-lijst met de leden van het Comité van Toezicht

Transparantie

Download de activiteitenrapporten en de belangrijkste documenten (x documenten)

2022

Er zijn nog geen documenten beschikbaar

2023

Er zijn nog geen documenten beschikbaar

2024

Er zijn nog geen documenten beschikbaar